Anschaire 12.01.2010 18:06

Szczęść Boże!
Na drzwiach w święto Trzech Króli winno się pisać C+M+B 2010 czy K+B+M 2010?
Kierować mamy się powszechnym skojarzeniem przez ludzi tych liter czy pierwotnym zwyczajem?
Z Panem Bogiem

Odpowiedź:

C+M+B. Tak powinien wyglądać napis. Bo nie chodzi o imiona mędrców. Imiona Kacper, Melchior ani Baltazar w Ewangeliach się nie pojawiają. Być może początkowo litery C, M, B odnosiły się do trzech wydarzeń, związanych z historią zbawienia, obchodzonych w roku liturgicznym niedługo po Bożym Narodzeniu: Cognitio - (łac. poznanie - hołd Mędrców), Matrimonium (łac. małżeństwo - gody w Kanie), Baptismus (łac. chrzest - chrzest w Jordanie).

Św. Augustyn odczytuje w tych znakach duszpasterską myśl: Christus multorum Benefactor: - "Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą". Starochrześcijańskie tłumaczenie jest złączone z treścią modlitw kolędowych: Christus mansionem benedicat. - "Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu". Data, dopisywana po znaku krzyża, określa rok, w którym błogosławieństwo spływa na domostwo jako noworoczne życzenie Kościoła dla każdej rodziny.

red.