do Księdza 09.10.2009 21:32

Mam problem: jednego dnia przyjęłam Komunię Sw. 2 razy, rano na Mszy Św. i wieczorem, przyszłam wcześniej na różaniec -i trwała już Msza Ś. Wieczorna i nie myśląc podeszłam do Komunii Św. zapominając, że nie byłam na pełnej MSzy Ś..
Moje pytanie: czy popełniłam grzech co dalej z tym problemem zrobić?
Proszę o odpowiedż na mój e-mail
Dziękuję BÓg zapłać

Odpowiedź:

Zdaniem odpowiadającego nic nie trzeba z tym roić. Wystarczy już nie robić tak w przyszłości.

J.