celestyna 02.10.2009 00:45

Z Księgi Rodzaju wynika, że pierwszy człowiek popełnił grzech pierworodny, za co został wygnany z raju. Jeżeli wierzymy Biblii, to jak to pogodzić z wiarą w teorię ewolucji? Kto ten grzech popełnił - homo habilis, homo neandertaliensis czy homo erectus?

Odpowiedź:

Grzech popełnił pierwszy człowiek, pierwsi ludzie. Jeśli homo habilis był pierwszym człowiekiem, to on też popełnił grzech pierworodny. Jeśli był nim homo erectus czy neandertalczyk (homo neanderthalensis czy, jak kto woli, homo sapiens neanderthalensis), to on. Jeśli pierwszym człowiekiem był jakiś nieznany nam homo sapiens sapiens, to mówimy wtedy o nim.

Biblia, Kościół, nie precyzują kogo można nazwać pierwszym człowiekiem. Więcej. Zakładając, ze wymienieni przez Ciebie poprzednicy człowieka współczesnego rzeczywiście byli jego przodkami, a nie tylko ślepym zaułkiem ewolucyjnego rozwoju człowiekowatych, pozwala w nich widzieć Adama i Ewę...

J.