Greg 09.08.2009 22:06

Szczęść Boże.

Odnoszę się do odpowiedzi na pyt z lipca 2009r.Jezeli chodzi o sauny kooedukacyjne(wiekszość saun jest tego rodzaju)czy godzi sie korzystac z nich,nawet samemu bedac osłonietym lub w stroju,wiedzac ze moga tam byc nago osoby obojga płci.Np sauny na Słowacji(w słynnych Parkach Wodnych) sa koedukacyjne i nie wolno korzystac z nich w strojach kapielowych,dostaje sie tylko ręcznik.Czy nalezy unikac tych miejsc?W samych zaleceniach dotyczacych korzystania z saun,wskazane jest korzystanie bez ubrania.Czy nie powoduje sie zgorszenia?

Odpowiedź:

Zdaniem odpowiadającego z takich koedukacyjnych saun nie powinno się korzystać.

J.