ata 02.08.2009 23:15

Szczęść Boże,
Proszę o odp na następujące pytania:
1.Ostatnio spotkałam się z praktyką, że w czasie Mszy św. w intencji osoby zmarłej są chrzczone dzieci.
Np. Moja Babcia złożyła ofiarę w intencji Śp. Dziadka,a "przy okazji" ksiądz ochrzcił w czasie jej trwania kilkoro dzieci.
Czy jest to zgodne z Nauką Kościoła? Czy nie powinno być tak, że Msza Św. "chrzcielną" jest odprawiana w intencji dzieci, które przyjmują Sakrament?
2. Czy według Nauki Kościoła małżeństwo nie jest rodziną? czy rodziną staje się dopiero małżeństwo, które posiada potomstwo?

Z góry Bóg Zapłać!

Odpowiedź:

1. Nie ma nauki Kościoła na temat łączenia praktyki chrztu dzieci i intencji Mszy św. za osobę zmarłą. Jest zalecenie, by chrzcić w Noc Paschy, a jeśli to nie jest możliwe to na Mszy św., w której uczestniczy większa ilość wiernych, by w ten sposób podkreślić, że chrzest jest włączeniem do wspólnoty Kościoła. Tyle nauczanie. W praktyce najczęściej chrzci się podczas Mszy za parafian lub podczas specjalnej Mszy chrzcielnej. Jednak życie zmusza czasem do poszukiwania innych rozwiązań.

2. Familiaris consortio. Małżeństwo - mówimy o łasce sakramentalnej, sprawiającej, że więź mężczyzny i kobiety staje się obrazem i znakiem Przymierza Boga z Jego ludem i Chrystusa z Kościołem (12-13). Rodzina - używamy na określenie zespołu międzyosobowych odniesień: oblubieńczość, ojcostwo-macierzyństwo, synostwo, braterstwo (15). Stąd adhortacja konsekwentnie posługuje się określeniem małżeństwo i rodzina

XWL.