sztof87 02.08.2009 22:02

Szczęść Boże. Mam pytanie trudne dla mnie szukałem w prawie kanonicznym ale nie mogłem nic znaleźć. Czy ksiądz na emeryturze który opuścił parafię i przeniósł się do rodziny może w danej miejscowości sam odprawiać msze w intencji które dostaje, czy proboszcz tej parafii musi mu udostępnić kościół do odprawienia mszy?

Odpowiedź:

Eucharystia powinna być sprawowana w kościołach czy kaplicach, nie w prywatnych domach (chyba że zachodzą jakieś wyjątkowe okoliczności, np. chodzi o Mszę w domu chorego albo sam kapłan jest chory).

W prawie kanonicznym tak to uregulowano (kanon 932):

§ 1. Eucharystię należy sprawować w miejscu świętym, chyba że w poszczególnym wypadku czego innego domaga się konieczność; w takim wypadku Eucharystia winna być sprawowana w odpowiednim miejscu.

§ 2. Ofiarę eucharystyczną należy sprawować na ołtarzu poświęconym lub pobłogosławionym. Poza miejscem świętym można użyć odpowiedniego stołu, zawsze jednak z obrusem i korporałem.

J.