12.06.2009 00:57

Jakiego wyznania będzie dziecko rodziców katolików, które w niebezpieczeństwie śmierci ochrzci położna prawosławna? A jeśli rodzice zaniosą dziecko do cerkwi prawosławnej, bo w ich okolicy nie ma księży katolickich, to czy to będzie miało wpływ na przynależność wyznaniową dziecka? Jedne oficjalne wypowiedzi Kościoła na ten temat, jakie znalazłam, są sprzed ponad stu lat. Również one nie rozstrzygają do końca sprawy, bo podają, że przynależność do danego wyznania zależy od intencji rodziców lub od intencji szafarza chrztu. Nie podają, co będzie, jeśli te intencje są sprzeczne. Od tego czasu prawo kanoniczne już się zmieniało. Czy odnośnie wyznania możemy przez analogię zastosować kan. 111 KPK, który mówi o przynależności do obrządku w zależności od tego, kto chrzci?

Odpowiedź:

Ochrzcić może każdy. A więc i rodzice dziecka. Nie powinni więc prosić o chrzest niekatolików.

W nowym KPK nie ma wyjaśnienia. Napisane jest tyle: Ochrzczeni we wspólnocie kościelnej niekatolickiej nie powinni być chrzczeni warunkowo, chyba że po zbadaniu materii i formy zastosowanych przy udzielaniu tego chrztu, jak również intencji ochrzczonego jako dorosłego, oraz szafarza chrztu, pozostaje uzasadniona wątpliwość co do ważności chrztu (Kan. 869&2)

Z tego można wywnioskować, że zachowują wyznanie zgodnie z intencją rodziców

red.