Micho 08.06.2009 20:59

Szczęść Boże! Mam kilka pytań, które bardzo mnie interesują:
1. W niedzielę 31.05.2009 w Uroczystość Zesłania Ducha Św. w liturgii mamy dwa czytania, których zasadniczym temetem jest zesłanie Ducha Św. na Apostołów. Są to czytania z Dziejów
Apostolskich (Dz 2,1-11), w którym mowa o tym, że w dzień Pięćdziesiątnicy Apostołowie otrzymali Ducha Św., kiedy już nie było wśród nich Pana Jezusa, a znakiem obecności Ducha Poscieszyciela są gwałtowny szum oraz "języki jakby z ognia", a sami Apostołowie otrzymali dar mowy w różnych językach; drugie czytanie natomiast to fragment Ewangelii według św. Jana (J 20,19-23), który opisuje, że już tego samego dnia, gdy Jezus zmartwychwstał, przybył do Apostołow wieczorem i już tego dnia, jak sam powiedział, obdarzył ich Duchem Św., ustanawiając przy tym sakrament pokuty (Apostołowie mają daną od Boga władzę odpuszczania lub zachowywania grzechów). Czy zatem Apostołowie otrzymali Ducha Św. już wieczorem w dniu zmartwychwstania (nawet w trakcie Mszy św., jeśli dobrze pamiętam, kapłan wypowieda słowa: "wspominamy dzień, w którm Pan Jezus zmartwychwstał i zesłał na Apostołow Ducha Św.", co sugeruje, że uznana została wersja wydarzeń z Ewangelii św. Jana), czy też dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy, jak wskazują Dzieje Apostolskie? Czy między tymi fragmentami Pisma Św. jest jakaś rozbieżność, czy też oba ukazują prawdę? Z czego możemy wnosić, że gdy Duch Św. zstępował na Apostołów, była z nimi również Maryja, Matka Boża?

2. Czy w pojęciu teologicznym, w nauczaniu Kościoła, jest jakaś różnica między miłością a miłosierdziem, zwłaszcza jeśli chodzi o miłość i miłosierdzie Boże? W odniesienu do ludzi, wydaje mi się że miłosierdzie jest czymś podobnym do litości, współczucia, pzebaczenia. Sama zaś miłość jest rodzajem relacji, związku między ludźmi. Czy w odniesieniu do Boga jest podobnie?

3. W trakcie modlitwy czy Mszy św. często nie jestem całkiem skoncentrowany, na tym co mówię do Pna Boga, albo na słowach kapłana. Nie zawsze jestem w pełni skoncentrowany, myśli gdzieś uciekają, nie wiem co wtedy mówię (mówię jakby mechanicznie) lub nie słyszę co mówi ksiądz, jestem rozkojażony. Ale zawsze staram się znowu skoncentrować na spotkaniu z Panem Bogiem i skupić się na tym co słyszę czy mówię. Czy taki brak koncentracji na modlitwie czy w czasie Mszy św. jest grzechem? Grzechem ciężkim?

4.Małżonkowie przyrzekają sobie w trakcie ślubu, że zachowają wierność małżeńską aż do śmierci. Gdy np. mąż umrze, a żona zostaje wdową, zgodnie z prawem świeckim i Kościelnym, może ponownie zawrzeć związek małżeński. Czyli przysięga, którą złożyła w trakcie ślubu, dotyczy jakby śmierci męża. Ale wydaje mi się, że powinna dotyczyć śmierci żony, że jest wierna mężowi do swojej własnej śmierci, i choć on umarł, ona nie wyjdzie już za mąż. Dlaczego nie jest właśnie tak?

5. Dlaczego w Kościele katolickim najczęściej ( za wyjątkiem ważnych uroczystości, świąt itd.) przyjmujemy Komunię św. tylko pod postacią chleba? Dlaczego, jak np. w czasie Świąt Wielkanocnych, nie możemy w każdą niedzielę przyjmować Pana Jezusa pod postacią chleba i wina (opłatek zamoczony w winie)? Dlaczego Kościół wprowadził Komunię tylko pod jedną postacią, choć pan Jezus dał Apostołom chleb i wino?
6. Mam już 19 lat, ale ciągle posługuję się w czasie modlitwy książeczką (tzw. skarbczykiem), który otrzymałem przystępując do I Komunii Św. Oczywiście można tam znaleźć większść tekstów modlitw, litanii, pieśni. Jednak kiedy robię rachunek sumienia przed spowiedzią, posługując się pytaniami z tego skarbczyka, to zauważam, że niektóre pytania już mnie nie dotyczą, bo odnoszą się raczej do dzieci, ewentualnie nastolatków, a nie dorosłego człowieka. Wydaje mi się, że brakuje też pytań, związanych np. z czystością przedmałżeńską, a jesli już są to również dotyczą dzieci, nastolatków. Czy wobec tego mogę kupić sobie nowy skarbczyk, taki dla osób dorosłych? Czy Odpowiadający zna może jakąś stronę internetową, na którj można znaleźć pytania do rachunku sumienia dla osoby w moim wieku, gdzie byłaby również poruszona kwestia grzechów ciężkich?
Z góry dziękuję i pozdrawiam!!!

Odpowiedź:

1. W scenie w Wieczerniku Jezus udzielił Apostołom Ducha Świętego do konkretnej sprawy odpuszczenia grzechów. W pełni to zesłanie następuje w dniu Pięćdziesiątnicy.

Tekst z Mszy odpowiadający zawsze rozumiał inaczej: niedziela jest dniem zarówno Zmartwychwstania jak i Zesłania Ducha Świętego, choć historycznie rzecz biorąc dzieliło je 50 dni....

2. Miłosierdzie jest aspektem miłości. To znaczy jest częścią tego, co szerszej określa się słowem miłość. To miłość do człowieka znajdującego się w sytuacji nędzy - czy to duchowej czy materialnej...

Warto dodać: niedobrze jest, gdy człowiek najpierw definiuje czym jest miłość, a potem próbuje określać, czy coś jest miłością czy nie. Lepiej, kiedy odkrywa na czym prawdziwa miłość polega, nie zatrzymuje się w sztywnych definicjach...

3. Rozproszenia na modlitwie są grzechem w takim stopniu, w jakim są świadome i dobrowolne. Nie są grzechem ciężkim.

4. Małżonkowie ślubując sobie do śmierci ślubują do śmierci pierwszego z nich...

5. Jak zauważyłeś, można w Kościele coraz częściej przyjmować Komunię pod dwiema postaciami. Wszystko zależy od miejscowego biskupa oraz księży, którzy albo przestrzegają albo nie zaleceń swojego ordynariusza.

Komunii dziś udziela się pod jedną postacią chyba już tylko ze względów praktycznych: jest szybciej i nie trzeba tak uważać, by nie doszło do profanacji Świętych Postaci...

6. Oczywiście możesz sobie kupić nowy Skarbiec (tak nazywa się Skarbczyk dla dorosłych). Pytania do rachunku sumienia znajdziesz między innymi na naszym serwisie liturgia.wiara.pl i w serwisie spowiedz.pl...

J.