Łukasz 08.04.2009 19:12

Szczęść Boże

Czy słuchanie rocka narodowo-katolickiego (ala NOP, ONR), gdzie często badają ostre, nawet wulgarne słowa w kierunku komunistów, lewicy, zwolenników aborcji, propagatorów homoseksualizmu etc. jest grzechem ciężkim? Staram się podchodzić z dystansem do tych tekstów.

Odpowiedź:

Odpowiadajacy nie oceni tego za Ciebie. Bo nie zna tych piosenek. Na pewno niesprawiedliwe, obraźniwe traktowanie bliźnich, jest grzechem. Choćby chodziło o komunistów. Słuchacz chcąc nie chcąc w tym uczestniczy. Ważne więc jest, na ile słuchacz akceptując tego rodzaju ekscesy, staje się współwinnym. Współwinnym czego? Złego traktowania bliźniego, wulgaryzacji życia...

J.