Lolek 01.01.2009 21:09

Jakie są podstawy że "Urząd Nauczycielski Kościoła" to faktycznie i niepodważalnie ludzie których wybrał i wybiera sam Bóg by nauczali i wyjaśniali znaczenie Pism ? Czy są jakieś Biblijne podstawy że Jezus wybrał,powołał taki urząd do istnienia?

Odpowiedź:

Bez wchodzenia w teologiczne niuanse można powiedzieć, że podstawą istnienia Nauczycielskiego Urzędu Kościoła jest fakt, iż Jezus obiecał swojemu Kościołowi Ducha Świętego. No i obiecał że sam pozostanie ze swoim Kościołem

U świętego Jana (16, 12-13) czytamy na przykład: "Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe".

Wydaje się, ze w szczególny sposób ten dar został udzielony tym, którzy z racji sprawowanej funkcji prowadzą Lud Boży.

J.