11.11.2008 15:49

Witam! Słyszałam dwie nazwy dotyczące miejsc (dowodów) poświęcenia Kościoła- zacheuszek i zachariaszek. Chciałabym dowiedzieć się, która nazwa jest prawdziwa i dlaczego? Jaka wiąże się z tym historia? Czy te słowa mogą być używane zamiennie na określenie płytki z symbolicznym krzyżykiem wmurowanej w ściany wewnętrzne kościoła?

Odpowiedź:

Poprawna nazwa to zacheuszki. Używa się jej na określenie krzyży apostolskich lub świeczników apostolskich; podczas dedykacji nowego kościoła, po poświęceniu ołtarza i namaszczeniu olejem krzyżma, namaszcza się także wewnętrzne mury kościoła w 12 miejscach. Te miejsca zaznacza się na ścianie krzyżem i umieszcza przy nich jednoramienny świecznik. Zwyczaj ten pochodzi z liturgii starogalijskiej i przetrwał do dziś. Nazwa polska nawiązuje do przyjęcia Jezusa przez Zacheusza w swoim domu (Łk 19,1-10). Świeczniki te zapala się w dniu dedykacji kościoła i w rocznicę tego wydarzenia.

XWL.