000l 10.11.2008 15:34

Dziękuję za pomoc okazywaną nam piszącym i mam pytanie. Czy jeśli przyjęłam chyba świadomie niegodnie Komunię Świętą np żeby ktoś mnie widział w Kościele to wiem że mam grzech ciężki. Ale się z tego niegodnego kilka razy przyjęcia Komunii Świętej wyspowiadałam. Dodam, że chyba mam skrupulatne sumienie i mam do spowiedzi dużo grzechów. Często za nie żałuję chociaż może jeszcze do niedawna nie był to żal doskonały. To czy trzeba w żalu za grzechy osobno za każdy grzech żałować? Czy jeśli nie żałowałam akurat za ten grzech a za inne tak a nawet bardzo to mam nieważną spowiedź?? Bo zawsze wydawało mi się że dużo żałuję i nie zastanawiałam się nad tym żeby osobno przed spowiedzią za coś żałować bo właściwie często żałuję ale nie za wszystko???

Odpowiedź:

1. Jeśli ktoś spowiadał się z jakiegoś grzechu ciężkiego, to nie powinien do sprawy w dalszych spowiedziach wracać. Chyba że tak poleci spowiednik (np. poradzi, by odbyć spowiedź generalną).

2. Żal polega na w pierwszej mierze na umiłowaniu Boga, na uznaniu go za najwyższe dobro. W drugim rzędzie na skrusze wynikającej ze strachu przed karą. Mówi się w tym kontekście o żalu doskonałym i niedoskonałym. Dotyczy on sytuacji człowieka, który oddalił się mniej lub bardziej od Boga, a niekoniecznie konkretnego czynu; mówiąc inaczej, jeśli ktoś postanawiał poprawę z grzechów ciężkich, nie zamierzał do nich wracać, to można uznać, ze jego żal był szczery...

J.