lakie 11.09.2008 12:25

Witam.
Nurtuje mnie pytanie - czy człowiek ma być twórcą własnego życia w zgodzie z Bożym planem, czy też raczej bezrozumnym elementem dzieła pt. "Plan Zbawienia", nierozumiejącym o co w tym wszystkim chodzi, poza końcowym efektem?

Odpowiedź:

Bóg chce zbawienia każdego człowieka. To jest jego główny, najważniejszy plan. Dał człowiekowi wskazania jak ma postępować, ale uczynił go wolnym. Przede wszystkim zaś nie zostawił jasnych instrukcji w kwestii wyboru między jedną dobrą drogą, a drugą. O ile ktoś może być przekonany, że Bóg powołuje go do życia zakonnego, inny, że jego powołaniem jest małżeństwo, o tyle na pewno Bóg nie każe nikomu pracować w tej czy innej firmie albo wybrać to czy inne liceum. Traktowanie Bożego planu zbawienia jako ściśle oznaczonej ścieżki, którą trzeba koniecznie pójść, to nieporozumienie.

Bóg chce nas doprowadzić do zbawienia. To fakt. Ale robi to szanując naszą wolną wole, nasze pomyłki i to, że dał nam rozum zdolny do odkrywania dobra. W sprawach istotnych swoją wolę nam objawił. Choćby w przykazaniach. Na pewno jednak nie każe nam zgadywać o czym myśli...

J.