10.09.2008 19:13

Czym zajmują się bracia zakonni?Skąd mają pieniądze?

Odpowiedź:

Zakonnicy, co warto zauważyć, ślubują ubóstwo. To co mają, jest w zasadzie własnością zakonu. Ma to tę dobrą stronę, że powoduje to, iż ma z czego żyć także ten, kto wykonuje pracę niedochodową...

Bracia zakonni mogą pełnić różnorakie posługi. To zależy od osobistych predyspozycji takiego brata i zakonnych potrzeb. Mogą być np. zakrystianami, organistami czy kucharzami, ale i "zaopatrzeniowcami" zakonnymi czy nauczycielami w szkole. Od zakonników kapłanów różnią się tylko tym, że nie przyjęli święceń kapłańskich i nie mogą wykonywać czynności, do których święcenia są wymagane - np. odprawiać Mszę, spowiadać itd..

J.