Artur Grzybowski 03.04.2008 00:34

Jak to się stało, że mamy dwie formuły wyznania wiary? Mszalna różni się od tej odmawianej w innych kontekstach, np. w różańcu. Czy gekokatolicy też mają dwie, czy może tylko tę "mszalną"?

Odpowiedź:

Takich wyznań wiary (nazywa się je symbolami wiary) było w historii Kościoła więcej. te dwa w Kościele rzymskim są szczególnie cenione. Sprawę wyjaąnia Katechizm Kościoła katolickiego 192-195.

W ciągu wieków w odpowiedzi na potrzeby różnych epok sformułowano wiele wyznań lub symboli wiary. Są to symbole różnych Kościołów apostolskich i starożytnych, symbol Quicumque, nazywany symbolem św. Atanazego, wyznania wiary niektórych synodów i soborów (Toledańskiego9, Laterańskiego, Lyońskiego, Trydenckiego) lub niektórych papieży, jak Fides Damasi czy Wyznanie wiary Ludu Bożego Pawła VI (1968).

Żaden z symboli powstałych w kolejnych etapach życia Kościoła nie może być traktowany jako przestarzały i zbędny. Pomagają nam one zrozumieć i pogłębić dzisiaj wiarę wyznawaną od początku przez różne kompendia prawd wiary, jakie opracowano. Wśród wszystkich symboli wiary dwa zajmują szczególne miejsce w życiu Kościoła:

Symbol Apostolski został nazwany w ten sposób, ponieważ słusznie jest uważany za wierne streszczenie wiary Apostołów. Jest to starożytny symbol chrzcielny Kościoła rzymskiego. Jego wielki autorytet wynika z faktu, że "jest on symbolem, którego strzeże Kościół rzymski, Kościół, gdzie miał siedzibę Piotr, pierwszy z Apostołów, i dokąd przyniósł wyrażenie wspólnej wiary".

Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański czerpie wielki autorytet stąd, że jest owocem dwóch pierwszych soborów powszechnych (325 i 381r.). Także dzisiaj jest wspólny wszystkim wielkim Kościołom Wschodu i Zachodu.


Symbol Apostolski (nazywany też Składem Apostolskim) to właśnie owo wyznanie wiary odmawiane na początku różańca. Symbol nicejsko-konstantynopolitański odmawiamy podczas niedzielnych Eucharystii...

J.