Mariusz 08.12.2007 23:25

Jak odróżnic grzech ciężki od lekkiego?
M.P.

Odpowiedź:

Zobacz TUTAJ

J.