A 05.12.2007 13:36

Czy uzywanie słów "cudowny", "cudny" w odniesieniu do rzeczy, sytuacji narmalnych ale pięknych albo bardzo dla nas miłych jest grzechem??? I czy można mówić o kimś że jest aniołem tzn. jest bardzo dobry, uczynny itp. albo porównywać kogoś kto kimś sie opiekuje do Anioła Stróża?

Odpowiedź:

Zdaniem odpowiadającego zarówno słowo "cudny" jak i Anioł" tak funkcjonują w polskim języku, że ich stosowanie odnośnie do - odpowiednio - piękna czy dobroci trudno uznać za mieszanie sfery Bożej i ludzkiej. Jeśli kontekst nie wskazuje, ze komuś się to miesza, to nie ma żadnego grzechu...

J.