Magda 16.09.2007 15:50

Szczęść Boże!
Mam następujące pytanie: jakie jest stanowisko Kościoła względem obniżania popędu płciowego za pomocą środków chemicznych? Chodzi o osoby zdrowe, dorosłe, jednak nie radzące sobie ze swoją płciowością.

Odpowiedź:

Jeśli popęd byłby jakiś... hmm... nazwijmy to... chorobliwy, to wtedy można skorzystać z pomocy lekarskiej. Gdy chodzi o osoby zdrowe, to trzeba raczej się uczyć panowania nad popędem, a nie jego eliminowania. Bo popęd płciowy sam w sobie nie jest zły. Jest dany przez Boga i normalnie służy cementowaniu miłości i przedłużeniu gatunku...

J.