Agnieszka 06.09.2007 08:14

Witam,
Mam pytanie- jak rozpoznać wolę Boga, jak wiedzieć, iż taka jest jego wola i jej się poddawać. Skąd mam wiedzieć czy np. jak uciekł mi autobus, to Bo tak chciał, a jak zaspałam to tez On tak chciał? Wiem, iż działa też szatan i miesza. Czy wolą Boga jest to „tylko” abym żyła jak Jezus, a nie ważne jest jakim autobusem pojadę, czy wybiorę tą ofertę pracy czy inną ( bo mam wolną wolę i mogę wybierać). Proszę o odpowiedz, bo się zakręciłam.
Druga wątpliwość co tzn oddac Bogu np. kłopot z dorastającym dzieckiem. Czy tzn iż mam powierzyć dziecko Bogu i już nie martwić się o nie gdy sama nic nie mogę zdziałać. Powiedzieć taka jest Jego wola i tak niech będzie?

Odpowiedź:

Ogólnie: Bóg zawsze chce dobra, żadne zło nie jest przez Niego zamierzone.

Zewnętrzne znaki woli Bożej są zawarte w świecie oraz w samym rozumieniu rzeczywistości. Bóg posługuje się naszą cywilizacją, aby odsłonić swój plan. Znakami działania Boga mogą stać się osiągnięcia techniczne człowieka, ale także klęski i zagrożenia. Trzeba pamiętać, by doznań emocjonalnych, czy estetycznych wynikających z obserwacji świata utożsamiać z doświadczeniami obecności Boga i Jego działania. Jako ludzie też być znakiem działania Boga poprzez nasz styl życia, więzi emocjonalne, pracę, życie duchowe. To wszystko może być przepojone obecnością i działaniem Boga.

Znaki zewnętrzne mają przede wszystkim naprowadzić człowieka na odkrycie znaków wewnętrznych, czyli natchnień duchowych, przez które Bóg zaprasza do pełnienia Jego woli. Każde działanie Boga w powinno podlegać duchowemu rozeznaniu. Skuteczność zewnętrznych znaków działania Bożego zawsze zależy od uległości człowieka wobec działania Ducha Świętego. Natchnienia duchowe nie determinują działania, ale są zawsze zaproszeniem Boga. Rozeznawanie duchowe ma swoje kryteria, aby poznać autentyczności jakiegoś natchnienia wewnętrznego. Należą do nich:
· Wolność wewnętrzna – Bóg nie przymusza
· Zdatność duchowa, intelektualna, emocjonalna czy nawet fizyczna do jego spełnienia - Bóg daje natchnienia, które nie przekraczają możliwości wypełnienia ich przez człowieka (powołanie do jakiejś funkcji czy zadania)
· Poddanie się ocenie, rozeznaniu wspólnoty Kościoła w ramach, której człowiek realizuje swoje natchnienia.
· Nakierunkowanie na drugiego, tzn. ku Bogu i człowiekowi.
W stałych, długich i przychodzące regularnie wątpliwościach co do realizacji jakiegoś wezwania wymagane jest odkrycie ich źródła przez wgląd w siebie i własną historię życia (autoanaliza, kierownictwo duchowe).
Aby móc rozeznawać znaki Boga, szukać i znajdować wolę Boga należy uwzględnić :
· Ludzki wymiar człowieka: jego historię życia, świadomość ograniczeń i uwarunkowań ludzkich, odwołanie się do przeszłości, stopień dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej, sposób reagowania, stan zdrowia np. zmęczenie psychiczne.
· Wymiar duchowy człowieka - wymaga rzeczywistego życia duchowego, pragnienia i otwartości na wolę Bożą. Miarą pragnienia szukania woli Bożej jest modlitwa, jako trwanie przed Bogiem i wsłuchiwanie się w Jego natchnienia.
· Przyjęcie pomocy Kościoła - W rozeznawaniu duchowym czyli szukaniu i znajdowaniu woli Bożej pomaga Duch Święty poprzez pomoc przedstawiciela kościoła. Ta pomoc w szukaniu woli Bożej jest potrzebna, ponieważ łatwo ulegamy własnym iluzjom.

Józef Augustyn "Jak znajdować wolę Bożą" (moja odpowiedź jest oparta na tej pozycji)

Powierzenie, życia własnego, czy czyjegoś nie zwalnia z obowiązku własnego działania. Ktoś mądry powiedział: módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj tak jakby wszystko zależało od ciebie. Na tym polega współpraca z wolą Bożą.

just_now