Lulu 06.09.2007 00:03

1. W jakim języku mówił Jezus Chrystus, Maryja i Apostołowie?

2. W jakim języku jest to zdanie "Eli Eli lamma sabachtani"?
W Piśmie św. Faryzeusze myśleli, że Chrystus woła Eliasza - czy dlatego, że nie dosłyszeli, czy dlatego, że mówili w innym języku?

Odpowiedź:

1. W czasach Jezusa mówiono w Palestynie zasadniczo w języku aramejskim. Ludzie znali też zazwyczaj lepiej czy gorzej grekę (od kilkuset lat te tereny pod wpływem greckim) no i oczywiście używany w liturgii hebrajski... Ilu znało łacinę język aktualnego okupanta, trudno powiedzieć...

Informację na temat języków biblijnych możesz znaleźć TUTAJ

2. "Eli" to "Mój Boże"Eliyya" - Eliasz...

just_now, J.