Adam 07.07.2007 18:59

Chciałem się dowiedzieć czym różni się Instytut Dobrego Pasterza od Bractwa kapł. św. Piotra tzn. która wspólnota jest bliższa Tradycji i czy seminarium Instytutu Dobrego Pasterza jest tylko we Francji czy jeszcze gdzieś?

Odpowiedź:

Dla kogoś stojącego z boku różnic prawie nie widać. Obie wspólnoty kultywują stary rzymski ryt, pomagają w pracy duszpasterskiej. Instytut Dobrego Pasterza jest stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim, utworzonym z członków pozostającego w schizmie Bractwa Piusa X, którzy za próby zbliżenia z Rzymem zostali z niego wydaleni (lub odeszli sami). Powstał we wrześniu 2006 roku. Bractwo św. Piotra jest również stowarzyszeniem życia apostolskiego, ale powstałym już w 1988 roku.

Nic nam nie wiadomo, jakoby pierwsze z nich miało seminarium poza Francją.

J.