kleryk 06.07.2007 20:33

Szczęść Boże!
Mam pytanie co się składa na kompletny strój kapłana? Wiem ,że na pewno sutanna i biret ale słyszałem różne opinie co do 3-ech innych elementów: czarnego pasa, czarnej piuski i pelerynki. Z jednej strony słyszałem ,że przysługują one księżom ale wyszły z mody (tak jak niestety powoli biret) ,a z drugim ,że kościół odrzucił taki strój dla duchownych i nie można tych 3-ech elementów nosić.

Odpowiedź:

Strój to kwestia... mody. Może niekoniecznie dzisiejszej, ale też nie jest to kwestia jakichś szczegółowych rozporządzeń. Trochę to jednak zależy od panujących w środowisku zwyczajów.

Czarny pas noszony jest przez niektóre zgromadzenia. Księżą diecezjalni, przynajmniej w Polsce, takich pasów nie noszą. Podobnie jest z piuską. Odpowiadający kiedyś już szukał informacji na ten temat. Bodaj w Encyklopedii Bóg Człowiek Świat napisano:

"Piuska jest po prostu elementem stroju niektórych duchownych. Dawniej przykrywała tonsurę. Była powszechnie używana do ochrony głowy. Dopiero od czasów baroku stała się atrybutem stroju biskupa... Papież nosi piuskę białą, kardynałowie - purpurową, biskupi -fioletowią, prałaci - czarną z fioletowymi naszywkami. Przywilej noszenia piusek mają też niektóre zakony, chociaż zakonnikom nie wolno ich używać w czasie czynności liturgicznych

Co do pelerynek... Stanowi ona raczej część stroju kanoników czy prałatów....

J.