Klaudiusz 07.03.2007 12:06

Co oznacza łacińskie słowo "Exultet"? Słowniki podają inne tłumaczenie niż wynikało by z pierwszych słow polskiej wersji tej pieśni ("Radujcie się"). Moim zdaniem ("exultet" i "radujcie się") to różne formy gramatyczne.

Odpowiedź:

To pytanie raczej dla filologa. Ale słowo exultet zazwyczaj tłumaczy się przez "niech się raduje", "niech się weseli"

J.