jakub 06.03.2007 17:51

Mam pytanie Bractwo św. Piusa X objęte jest ekskomuniką. Słyszałem coś o Bractwie, które wychodziło z założeń lefebrystów, ale wróciło na łono Kościoła. Chyba zwie się Bractwem św. Piotra(albo Pawła), czy mogę prosić o zweryfikowanie tych informacji?!

Odpowiedź:

Rzeczywiście, takie bractwo istnieje. Możesz zajrzeć TUTAJ

J.