ircia 06.03.2007 13:15

Jak czesto musi spowiadac się zakonnik albo kaplan?

Odpowiedź:

Zasady obowiązujące w tym względzie księży i zakonników są takie same, jak innych katolików: co najmniej raz do roku. Ale kapłani i zakonnicy, świadomi wartości tego sakramentu i kierownictwa duchowego, chyba spowiadają się częściej. Chyba, bo przecież nikt nie sprawdza jak często się spowiadają...

Warto przy tym pamiętać, że ksiądz nie może trwać w grzechach ciężkich. Nie mógłby godziwie sprawować Eucharystii...

J.