kamil 04.03.2007 22:54

czy jest jakolwiek mozliwość by wyświęcony ksiądz zawarł kościelne małżeństwo

Odpowiedź:

Jeśli po rezygnacji ze służby kapłańskiej uzyska stosowną dyspensę Stolicy Apostolskiej, to tak. Ale nie wypełnia wtedy swojej funkcji kapłana.

Do Kościoła katolickiego należą też Kościoły wschodnie, w których celibat nie obowiązuje. I tu jednak zasada jest inna: najpierw małżeństwo, potem kapłaństwo, a nie odwrotnie...

J.