wiszocy-po-prawej 04.03.2007 13:46

Szczęść Boże !

Tym razem mam dwa pytania.
1. W swoim wierszu pragnę zaznaczyć zmianę pory roku uwagą
"ksiądz proboszcz wyjął z szafy letnią sutannę"...... żeby być w zgodzie z prawdą, zadaję to pytanie. Czy księża chodzą przez cały rok w " tej samej " sutannie? Czy proboszcz - w domyśle, bardziej majętny - może mieć kilka sutann, np. uszytą z lżejszej, bardziej przewiewnej tkaniny?

2. Pytanie drugie jest bardziej złożone.
Czytałem gdzieś i jest to fakt raczej powszechnie znany, choć nie wiem, kto to napisał, ( bo żaden Ewangelista o tym nie wspomina), że Judaszowi, w chwili samobójstwa pękł brzuch, aż wypadły z niego wnętrzności...... To chyba nie jest fizycznie możliwe?
Czy jest to jakiś gest symboliczny? Jakie jest znaczenie tego faktu?

Bóg zapłać za odpowiedź, cierpliwość i pomoć...
Pozdrawiam gorąco i bardzo się cieszę z istnienia tej strony. Podaję ją zawsze, wszystkim krytykującym internet i zagrożenia, jakie się z nim wiązą.

Odpowiedź:

1. Księża zazwyczaj maja więcej sutann. Choćby wtedy, gdy kupili nową, a stara jeszcze nie jest zupełnie do niczego. Mogą mieć też sutanny z lżejszego materiału, na gorące dni.

2. W Dz 1, 15-19 czytamy:

Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, tak że nazwano ową rolę w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi. (...)"

J.