Julia:) 03.03.2007 12:23

Czy osoba konsekrowana koniecznie musi pozostać przy wlasnej parafii??

Odpowiedź:

„Tytuł „osoba konsekrowana” - w ścisłym tego słowa znaczeniu jest stosowany tylko w odniesieniu do tych, którzy są członkami instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego i instytutów świeckich. Tym samym tytułem obdarza się również dziewice, wdowy i wdowców poświęconych Bogu oraz pustelników i pustelnice. Pod tym tytułem kryje się więc wielka zbiorowość ludzi, licząca ok. milion ludzi rozproszonych po całym świecie.”

Osoby konsekrowane przynależą więc do instytutów życia konsekrowanego a pracują czasem w środowiskach w których żyli i pracowali dotychczas nigdzie jednak nie ma wzmianki o nakazie pozostania w swojej parafii.

D.