Fala 15.02.2007 13:17

1.Skoro Bóg cofnął morze, tak by Mojżesz i Żydzi mogli uciec przed Egipcjanami, to dlaczego nie otworzył bram obozów koncentracyjnych?

2. Czemu dano nam wolną wolę, kiedy obowiązkiem w naszym życiu jest podążanie zgodnie z tym, co nam kazano? Musimy przestrzegać zasad pod groźbą kary. Czy to jest wolna wola?

3. “…Pan - to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży,…” (Iz 40, 28) . Jeśli to prawda, to dlaczego Bóg odpoczywał siódmego dnia?

4. Za każdym razem, gdy idę na pogrzeb, ksiądz mówi coś w rodzaju: “Bóg wezwał tę duszę do Nieba”, lub “Bóg powiedział, że czas iść do domu”, lub coś takiego. Jeśli Bóg wzywa tych ludzi do „domu”, to dlaczego zamykamy morderców w więzieniach? Jak możemy kogokolwiek osądzić za wykonywanie woli Bożej?

5. Jeśli urodzisz się opóźnionym czy to oznacza, że twoja “dusza” jest również opóźniona?

6. Skoro Bóg ma w stosunku do Ciebie plan, który nie może zostać zmieniony, to naprawdę masz wolną wolę?

7. Skąd Adam i Ewa mogli wiedzieć, że to źle być nieposłusznym w stosunku do Boga, jeśli nie zjedli jeszcze owocu drzewa poznania dobra i zła? Nie można ich pociągać do odpowiedzialności, jeśli nie zdawali sobie sprawy z tego, co robią.

8. Jeśli reinkarnacja jest prawdą to jak to możliwe, że populacja rośnie? Skąd się biorą te dodatkowe „dusze”?

9. Czemu wszechmocny, wszechobecny Bóg potrzebuje pomocy ludzi lub aniołów by głosić swoje słowo i je spełniać?

10. Skoro Bóg chce byśmy żyli prawo i wybierali „dobro”, to czemu stworzył zło? (Iz 45, 6:7). Nie wspominając o tym, że już wiedział, którzy ludzie nie wybiorą „dobra”, więc po co tworzył ich na początku? Wygląda na to, że wielu rodzi się po to by iść do Piekła.

11. Biblia jest pełna zdań zaczynających się od: “I Pan zobaczył”. Czy nie wiedział o tym już wcześniej?

12. Jeśli chrześcijanie mówią, że wiedzą, iż Bóg istnieje i czyni cuda, to na co im wiara? Wiara to nie wiedza.

13. Przeszczepy mózgu w końcu będą możliwe, a gdzie będzie wtedy dusza?

14. Dlaczego prawie każdy atrybut Boga jest równoznaczny z nieistnieniem? (np. bezcielesny, niematerialny, niezgłębiony, niezrozumiały, niewypowiedziany, niepoznawalny itp.)

15. Czemu Bóg nie pojawi się przed każdym w tym samym czasie? Wszyscy na świecie by wiedzieli, że on istnieje. I proszę nie mówić, że już to próbował. Z pewnością Bóg wie dokładnie jak przekonać do siebie nędznego człowieka.

16. Który miłosierny Bóg przyjmuje w ofierze swoją własną kreację? Zwłaszcza syna?

17. Wielu chrześcijan twierdzi, że człowiek nie może osądzać wyroków boskich jako złe, ponieważ Bóg ma plan i jest właśnie Bogiem. To stawia nas w sytuacji, w której musimy uznać, że nikt nie może również stwierdzić czy Bóg jest dobry. Czy w takim razie Bóg jest amoralny? Wygląda na to, że moralność jest subiektywnym pojęciem różniącym się w zależności od kultury. W takim razie, jak możemy osądzać Boga w którąkolwiek ze stron?

18. Czemu Bóg stworzył niewierzących i karze ich za bycie takimi, jakimi ich stworzył?

19. Czym jest plan boski? Wszechwiedzący, wszechmocny Bóg nie potrzebuje planów. Plany są znakiem ograniczenia mocy. Robimy je, bo nie jesteśmy wszystkowiedzący, ani wszechmocni. Dla Boga plan lub projekt jest tylko czymś, co robi go bardziej ludzkim jak Ty i ja. Ograniczonym.

20. Wielu ludzi wierzy w istnienie duszy. Jeśli przypuszczalnie możemy widzieć, wąchać, smakować, czuć oraz słyszeć bez naszego ciała to czy je potrzebujemy? Czyż ciało nie jest marnotrawstwem? Czemu nie jesteśmy po prostu „duszami” unoszącymi się w przestrzeni?

21. Jak miłościwy i kochający Bóg może oglądać miliardy swoich dzieci płonące wielokrotnie przez całą wieczność?

22. Dlaczego SIDS (Syndrom Nagłej Śmierci Noworodków) ma w ogóle miejsce? Czemuż Bóg miałby pozwolić żyć dziecku przez tak krótki czas? Czemu nie dać mu po prostu się nie urodzić?

Gwoli wyjaśnienia - wierzę w Boga, który nie jest Bogiem chrześcijan. Nie uznaję Waszej religii, ale wierzę w Boga, który nie patrzy na to, z jaką religią się utożsamiasz, ale jakim człowiekiem jesteś. Proszę o odpowiedź na powyższe pytania, gdyś nurtują mnie one już od jakiegoś czasu. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedź:

1. Bóg tego rodzaju widowiskowe interwencje podejmuje dość rzadko. Proszę tylko zwrócić uwagę: kiedy stanął w Starym Testamencie po stronie Izraelitów niektórzy zarzucają mu, że walczył przeciwko innym narodom. Gdy w czasach nowego testamentu nie staje po niczyjej stronie (a raczej zawsze, choć często niewidocznie, po stronie gnębionych) ci sami zarzucają mu, że nie interesuje sie ludzkim losem. Jak by nie zrobił, będzie źle...

Warto tez pamiętać, ze Bóg patrzy z perspektywy wieczności. śmierć, nawet najbardziej okrutna, jest dla człowieka początkiem nowego życia. Próbując stawiać Bogu zarzuty nie możemy o tej prawdzie zapominać...

2. Czy istnienie znaku drogowego "zakaz wjazdu wszelkich pojazdów" ogranicza Pani wolność? Może Pani jeździć od prąd...

3. Bóg odpoczywał siódmego dnia ze względu na nas. Abyśmy nie próbowali pracować ponad siły... :)

4. Bóg może zabrać człowiekowi życie, drugi człowiek nie. Wolą Bożą jest, byśmy poważnie traktowali przykazanie "nie zabijaj". Jeśli chce kogoś powołać do siebie, poradzi sobie sam...

5. Człowiek zaczyna się od momentu poczęcia...

6. Zobacz TUTAJ

7. Adam i Ewa wiedzieli co robią. Wiedzieli, że są nieposłuszni Bogu. Wiedzieli, że kara za złamanie zakazu jest śmierć (skoro wiedzieli, że nie mogą jeść z zakazanego drzewa, by nie umrzeć). Nie uświadamiali sobie tylko skutków owego nieposłuszeństwa... Tak jak ktoś jadący samochodem z nadmierną szybkością wie, ze może spowodować wypadek, a jednak postępuje tak, jakby to było zupełnie nierealne...

8. Kościół katolicki nie wierzy w reinkarnację. Uważa, że człowiek ma swój początek na tym świecie, ale potem nieodwołalnie z tego świata odchodzi...

9. Pewnie nie potrzebuje. Ale chce nas w swoje dzieło włączyć. Tak jak dorosły świetnie sobie radzi bez pomocy dziecka. A jednak czasem, choć musi po nim poprawiać, proponuje mu wytarcie podłogi czy zmycie naczyń...

10. Zobacz TUTAJ

11. Wiedział. To obrazowe pokazanie, że na skutek czegoś tam Bóg postanowił zrobić tak a tak...

12. Wiedza chrześcijan jest wiarą. podobnie jak Pani wiedza na temat początków państwa polskiego jest wiara, choć pewnie wydaje sie pani inaczej. Pani wierzy historykom i źródłom, na których się oparli...

13. Na temat przeszczepów mózgu będziemy mogli sensownie mówić w chwili, gdy pierwszy się uda...

14. Hm... Być może dlatego, że Bóg wymyka się naszemu pojmowaniu. Nasz umysł nie może go zamknąć w prostych definicjach. Z drugiej strony często mówimy o Bogu: sprawiedliwy, miłosierny, dobry, kochający, cierpliwy, wybaczający itd...

15. Bóg rzeczywiście już to zrobił. Sporo świadków widziało. A że część ludzi wierzyć nie chce, bo z jakiegoś względu wygodniej im nie wierzyć...

16. Nie ma innego Boga, prócz Boga prawdziwego. Ale proszę pamiętać, że Jezus umierając na krzyżu, nie przestał istnieć. Wrócił do Ojca. Ofiara którą złożył na krzyżu nie unicestwiła Go. Tą ofiarą było więc cierpienie. Cierpienie, które się skończyło i do którego nie ma już powrotu...

17. Chyba trzeba przypomnieć: Bóg jest Panem życia i śmierci człowieka. Zabierając komuś życie nie popełnia żadnego zła, choć zakazuje tak postępować ludziom. Można by mówić o złu Boga tylko wtedy, gdyby występując wbrew wcześniej przyjętym zasadom, unicestwiał ludzi. Ale tego przecież nie robi...

18. Zdaje się, że Bóg sądzi ludzi na podstawie tego, co każdy otrzymał. W myśl zasady "komu wiele dano, od tego wiele żądać będą". Jeśli ktoś nie wierzy w Chrystusa, bo nigdy o nim nie słyszał, na pewno nie będzie z tego rozliczany w dniu sądu. Chrześcijanie wierzą przecież, że po śmierci Jezus zstąpił do piekieł. To prawda wiary, w której mowa jest o tym, ze otworzył On bramy nieba tym sprawiedliwym, którzy umarli przed nim. Ale jeśli dziś ktoś, kto ma możliwość uwierzenia w Chrystusa wymawia się, że nie może, że niewierzącymi ich stworzył Pan Bóg, to już inna rzecz...

19. Bożym planem jest zbawienie wszystkich ludzi. Czy posiadanie takiego planu rzeczywiście ogranicza wszechmoc Bożą?

20. Nie wiadomo, czy dusza czuje na sposób materialny Raczej nie. Raczej więc dusza sama w sobie nie czuje związanych z materią dotyku, smaku, zapachu...

21. Nie wiemy ile osób się potępi. Na pewno jednak ogień piekielny to tylko obrazowe przedstawienie cierpienia potępionych... Więcej znajdziesz TUTAJ

22. Boże wyroki są niezbadane. Jak napisano wyżej, jest On Panem życia i śmierci. Ale jeszcze raz wypada przypomnieć: w chwili śmierci nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. Twoje niezrozumienie Bożego działania wynika w ogromnej mierze z tego, że stawiasz pytania tak, jakbyś w życie wieczne nie wierzyła...

J.