janusz 15.02.2007 00:36

mam pytanie co do ewolucji czy małpy mają duszę nieśmiertelńa. W którym momencie tejże ewolucji Bóg dał człowiekowi duszę bo jeśli mnie pamięc nie myli to tych etapów do człowieka współczesnego było kilka. A może to Darwin się myli ?

Odpowiedź:

Kościół uczy, że duszę nieśmiertelną ma człowiek. Dusza małpy, jeśli w ogóle istnieje, na pewno od duszy ludzkiej zasadniczo się różni. Bo właśnie posiadanie takie a nie innej duszy, a nie elementy budowy ciała, różnią człowieka od małpy...

Kościół nie uczy, w którym momencie istota przedludzka stała się człowiekiem. Zresztą także nauki przyrodnicze nie dają w tej kwestii jasnej odpowiedzi. Bo w sumie nie wiadomo, co przyjąć za kryterium człowieczeństwa. Budowę ciała? Ale czy posiadanie szczęki ukształtnej czy vkształtnej stanowi o istocie człowieczeństwa? Czy świadczy o nim brak masywnych wałów nadoczodołowych? Szybciej już można by przyjąć takie kryteria, jak posługiwanie się narzędziami, grzebanie zmarłych czy tworzenie sztuki...

Czy Darwin się myli? Rozwój nauki świadczy, że jego poglądy na ewolucję poglądy były dość prymitywne. Dziś naukowcy wiedzą znacznie więcej. Trudno mu jednak czynić w tym względzie zarzut. Można natomiast postawić go tam gdzie jako naukowiec badający świat widzialny i posługując się metodami pozwalającymi ten świat badać (zmierzyć, zważyć itd) zaczął wypowiadać się na temat tego, co z natury swojej jest niewidzialne, niedostępne zmysłom. Tym sposobem przekroczył granicę wyznaczoną naukom przyrodniczym przez metodologię....

J.