abc 10.02.2007 22:56

Szczęść Boże!
Przeczytałem gdzieś, że Kościół nakazuje homoseksualistom abstynencję lub zmianę orientacji... Nie mam pewności co do wiarygodności tych słów, ale proszę o szersze wyjaśnienie jeśli jest to prawdą oraz czy homoseksualista może wziąć ślub z kobietą i będzie on ważny? Co jeśli nie powie o tej przypadłości swojej małżonce? Jeśli będą razem szczęśliwi..?

Odpowiedź:

W Katechizmie (2357-2358) o homoseksualizmie tak napisano:

Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do osób tej samej płci. Przybierał on bardzo zróżnicowane formy na przestrzeni wieków i w różnych kulturach. Jego psychiczna geneza pozostaje w dużej części nie wyjaśniona. Tradycja, opierając się na Piśmie świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, zawsze głosiła, że "akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane". Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane.

Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i - jeśli są chrześcijanami - do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji.Praktyki homoseksualne są grzechem. Rzeczywiście wiec Kościół osobom o orientacji homoseksualnej zaleca abstynencję płciową. Jeśli chcą mogą sie też starać o zmianę orientacji. Takie próby, czasem z zupełnie dobrym skutkiem, są podejmowane. Dotyczy to zwłaszcza osób, u których homoseksualne przyzwyczajenia nie są zbyt mocno zakorzenione...

Z nauczaniem Kościoła na temat homoseksualizmu najlepiej zapoznać się czytając stosowne dokumenty. Na przykład list Kongregacji Nauki Wiary Homosexualitatis problema o duszpasterstwie osób homoseksualnych TUTAJ , Instrukcję dotycząca kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń TUTAJ

Możesz też zajrzeć TUTAJ

Homoseksualizm zasadniczo uniemożliwia ważne zawarcie związku małżeńskiego. Zobacz do podręcznika prawa małżeńskiego TUTAJ , punkt 2.3

J.