jasme 04.02.2007 01:25

Szczęść Boże
Za Piusa XII wydano ekskomunikę ma osoby należące do partii komunistycznych (automatycznie z racji wstąpienia do partii), o ile wiem nigdy jej nie cofnięto, zdjąć ją z danej osoby może chyba tylko papież, jaki jest więc status członków np. PPR i PZPR obecnie? To a propos np. katolickich pogrzebów osób, które kiedyś do Partii należały (bo wszyscy wiemy, że takie pogrzeby mają)...
Dziękuję za odpowiedź..

Odpowiedź:

Od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia obowiązuje w Kościele katolickim nowy Kodeks prawa kanonicznego. Czyli nowe prawo. Napisano w nim, komu należy odmówić pogrzebu. Kanon 1184 stanowi:

§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
2° osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
3° inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

O przystępowaniu do organizacji działających na szkodę Kościoła prawo tak stanowi:

Kan. 1374 - Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi, powinien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien być ukarany interdyktem.

Co było dawniej...

W Polsce ludzi należących do partii traktowano nieco łagodniej. Najprawdopodobniej z tej przyczyny, że chciano w ten sposób rozmiękczyć nieco siłę ataku na Kościół katolicki. Ktoś, kto potajemnie chrzcił dzieci, posyłał je do komunii, nie mógł potem z cała stanowczością przeciw Kościołowi występować. Działania takie przynosiły dobre skutki. Kościół nie był w Polsce tak prześladowany, jak w innych krajach bloku wschodniego.

Czy była to jakaś zdrada? Pan Jezus powiedział: bądźcie roztropni jak węże a nieskazitelni jak gołębie. Miłosierdzie okazywane tym, którzy należeli do organizacji wrogiej Kościołowi, a która przecież miała w Polsce penie władzy, nie stanowiło jakiegoś łamania przykazań. Kościół wyraźnie systemowi komunistycznemu się przeciwstawiał. I to nie głownie poprzez takie czy inne antykomunistyczne wystąpienia, ale przez budowanie przestrzeni wolności. To właśnie jej istnienie najbardziej przyczyniło się do klęski komunistów w pamiętnym 1989 roku. To okazywane członkom partii chrześcijańskie miłosierdzie skutkowało dobrem w postaci względnej swobody działania Kościoła. Jeśli za cenę dobra (miłosierdzie) można było uzyskać jeszcze większe dobro (wolność Kościoła), to w czy wolno było z tego nie korzystać?

J.