Michał 01.02.2007 18:17

1. Proszę o podanie namiarów na przypowieść o celniku i
faryzeuszu.
2. W ogrodzie drzewo owocowe, którego gałęzie zwisają do sąsiada. Czy ów sąsiad musi zwrócić owoce temu, na którego terenie drzewo rośnie? Nie może (zwłaszcza bez uzgodnienia z właścicielem drzewa) korzystać z owoców na tych gałęziach ?

Odpowiedź:

1. Faryzeusz i Celnik Łk. 18, 9-14
2. Najodpowiedniejsze byłoby zwrócenie się do sąsiada. Poinformowanie go, że korzystamy z owoców jego drzewa. Z pewnością doprowadziłoby to do uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień. Zbyt mocne byłoby powiedzenie tutaj o kradzieży owoców.

KH.