Rafał 01.02.2007 16:07

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ja ma następujące pytania:

1/Jakiego błogosławieństwa i w jakiej formie może udzielić osoba świecka?
2/Co to znaczy "zaprzeć się samego siebie"?
3/Czy można używać Mszału Rzymskiego aby rozważać tekst Mszy Świętej?
4/Jak się dowiedzieć czy to co robimy podoba się Panu Jezusowi?

Z góry dziękuje za odpowiedzi.

Szczęść Boże!

Odpowiedź:

Kościół rzymsko- Katolicki posługuje się księga zwaną „Obrzędy błogosławieństw” Polski przekład księgi "Obrzędów błogosławieństw" ma 6 części:

1. błogosławieństwa dotyczące osób,
2. błogosławieństwa dotyczące budynków i wielorakiej działalności chrześcijan,
3. błogosławieństwa sprzętów liturgicznych i przedmiotów kultu publicznego,
4. błogosławieństwa przedmiotów wyrażających pobożność ludu chrześcijańskiego,
5. błogosławieństwa w różnych okolicznościach,
6. obrzędy błogosławieństw używane w diecezjach polskich.

Błogosławieństwa, sprawowane mogą być przez różne osoby, zarówno duchowe jak i świeckie, które nazwane zostały szafarzami. Kan. 1168 KPK stwierdza: "Szafarzem sakramentaliów jest duchowny wyposażony w odpowiednią władzę. Zgodnie z księgami liturgicznymi, niektórych sakramentaliów mogą, według zdania ordynariusza miejsca, udzielać także świeccy, posiadający odpowiednie przymioty", zaś kan. 1169 § 2 i 3 postanawia: "Błogosławieństw, z wyjątkiem tych, które są zastrzeżone Papieżowi lub biskupom, może dokonywać każdy prezbiter. Diakon może dokonywać tylko tych błogosławieństw, na które mu prawo wyraźnie zezwala".

Świeccy mogą np. błogosławić rodziny, małżonków, dzieci, narzeczonych, kobiety przed lub po urodzeniu dziecka, starców pozostających w domu, chorych...

Do dalsze lektury polecam artykuł znajdujący się na stronach diecezji gliwickiej TUTAJ

2. Zaprzeć się siebie, czyli odrzucić wszystko to co jest przyziemne, co nas pochłania, wynika z naszych pragnień. Także wyrzec się własnego planu życia, zdominowanego tym co jest dla człowieka wygodniejsze i otworzyć się na plan Boży i Jego działanie. Kiedy Jezus mówi o zaparciu się siebie, nie tylko każe wszystko odrzucić, ale przyjąć w pełni życie z wszystkimi jego konsekwencjami i decyzjami. Bp Kaliski podczas jednego z spotkań z młodymi w kontekście tych słów wspomina o „czynieniu ze swego życia bezinteresownego daru dla innych, a nie na koncentrowaniu się na sobie samym i na własnych korzyściach.”

3. Mszał Rzymski jest księga służącą do sprawowania Eucharystii. Można ją jednak także czytać i rozważać. Pomaga to głębiej wniknąć w treść Eucharystii. Pomocna może być także lektura Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego... Zobacz TUTAJ

4. Trzeba szukać potwierdzenia tego co robimy w Piśmie Świętym. Np. w słowach „Błogosławieni którzy....” Biblia dla chrześcijanina jest najlepszym odniesieniem i konfrontacją swojego postępowania. Tam też odnaleźć możemy co Bogu się podoba a co nie.

KH.