Mika 01.02.2007 09:43

Jakie jest stanowisko Kościoła wobec regresingu? Myślę, że wiele osób może mieć problem z jednoznaczną oceną metody i sposobów "polepszenia jakości życia" jak np. radykalne wybaczenia, rozwój duchowy, afirmacje, ćwiczenia oddechowe. Wyczytałam, że profesorowie psychologii i psychiatrii uznają je jako bardzo pomocne w leczeniu zaburzeń psychicznych. Czy to jest bezpieczne?

Odpowiedź:

Katechizm Kościoła Katolickiego (2116) wypowiada się podobne tematy w następujący sposób:

„Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość (Por. Pwt 18,10; Jr 29, 8). Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu.”

Na ile techniki o których piszesz można zaliczyć do praktyk magicznych trudno jednoznacznie powiedzieć. Kościół nie wyznaczył jakiegoś katalogu praktyk zakazanych w tym względzie. Bo często techniki te wymykają się jednoznacznym oceno, Może warto tylko pamiętać, że jeśli w Bogu jest nasza nadzieja, to i z Nim gotowi jesteśmy również do pełnego przebaczenia. Nie potrzeba już innych środków...

K.H., J.