01.02.2007 00:46

czy jednokrotne zażycie narkotyków przez nastolatka jest grzechem?

Odpowiedź:

Zażywanie narkotyków jest grzechem przeciwko V przykazaniu Dekalogu (nie zabijaj). Człowiek sięgający po narkotyki, dąży do osiągnięcia chwilowej przyjemności. Tymczasem przeszkadzają one organizmowi w jego funkcjonowaniu (w normalnym rytmie) Narkotyki są także środkiem tłumiącym świadomość i reakcje, co może być elementem wstępnym do kolejnych grzechów.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego (2291) napisano:
Używanie narkotyków wyrządza bardzo poważne szkody zdrowiu i życiu ludzkiemu. Jest ciężkim wykroczeniem, chyba że wynika ze wskazań ściśle lekarskich. Nielegalna produkcja i przemyt narkotyków są działaniami gorszącymi, stanowią one bezpośredni współudział w działaniach głęboko sprzecznych z prawem moralnym, ponieważ skłaniają do nich.

K.H.