Nastolatka 04.11.2006 18:36

Czy jeżeli na mojej ostatniej spowiedzi zataiłam jakiś grzech, to cała ta spowiedz jest nieważna i wszystkie pozostałe grzechy, które na tej spowiedzi wyznałam nie zostały mi odpuszczone?

Odpowiedź:

Zatajenie grzechu ciężkiego powoduje nieważność całej spowiedzi. Trzeba ją powtórzyć...

J.