Dorota 02.11.2006 21:09

Przeczytałam ostatnio w Katechizmie Kościoła Katolickiego że wiara to łaska dana od Boga. Oznaczałoby to zatem, że ci którzy nie wierzą w Boga nie są temu winni bo to Bóg jakby nie dał im tej możliwości. Nie rozumiem tego.

Odpowiedź:

Zdaniem odpowiadającego nikt nie powinien sądzić o sobie, że jest łaski wiary pozbawiony i w ten sposób usprawiedliwiać swoją niewiarę. Sam bowiem fakt, że cżłowiek się nad tym zastanawia jest już jakoś znakiem działania Bożej łaski. Nie powinni tego robić zwłaszcza ci, którzy przyjął chrzest. Bo przecież chrzest daje łaskę wiary. Problem tylko w tym, czy z łaską człowiek chce współpracować, czy przypadkiem jej nie zaniedbał...

Bo w kwestii wiary człowiek powinien robić wszystko tak, jakby wiara zależała od niego samego.Pamiętając jednak, że łaska jest wiarą, nie powinien łatwo osądzać innych...

J.