Dorota 02.11.2006 20:56

Mam pytanie dotyczące grzechu pierworodnego. Przecież uczeni byliśmy zawsze że to Adam i Ewa, którzy zerwali zakazany owoc i tym zbuntowali się przeciwko Bogu, popełnili tym samym grzech pierworodny. Ale nie mamy czytać Pisma Świętego dosłowinie więc kto, wierząc w teorię ewolucji człowieka, popełnił grzech pierworodny?

Odpowiedź:

Grzech pierworodny popełnili nasi prarodzice. Czy była to jedna para czy grupa ludzi, od których wywodzi się cała ludzkość, trudno już powiedzieć. Dla teologii łatwiejsze byłoby to pierwsze. Bez kłopotów można wtedy bowiem wytłumaczyć dziedziczenie grzechu pierworodnego. I druga możłiwość nie jest jednak jakoś zasadniczo sprzeczna z myślą teologiczną. Nie do pogodzenia z nią byłby tzw. polifiletyzm, czyli teza, według której człowiek pojawił sie w różnych miejscach na ziemi równocześnie. Tyle że na taki pomysł sama nauka patrzy dziś dość sceptycznie....

J.