HYX 30.10.2006 20:34

Czy człowiek istniał przed poczęciem ?

Odpowiedź:

Nie. Kościół odrzuca preegzystencję człowieka wierząc, że zaczyna istnieć w chwili poczęcia...

J.