Helena 27.10.2006 22:26

po co sa anioły?

Odpowiedź:

Odpowiadajacy nie potrafi odpowiedzieć na pytanie. Wiadomo, że ich funkcją jest służyć czy być wysłannikiem Boga. Ale dlaczego Pan Bóg chciał ich istnienia? Pewnie dlatego, że jest pomysłowy. Stworzył bardzo bogaty w swej różnorodności świat. Także istotę rozumną i wolną, choć materialną (nie tylko duchową), jaką jest człowiek. Może podobnie jak w przypadku człowieka? Bóg chciał Aniołów dla ich szczęścia?

J.