aga 13.10.2006 20:35

1. Czy odpowiadający jest teologiem lub ma wykształcenie w kierunku teologicznym?

2. Wiem, że Kościół negatywnie patrzy na magię, wróżki itp. Ale jak mamy traktować coroczne wróżby andrzejkowe? Czy jeśli traktujemy je jak zabawę to chyba to nie jest nic złego?

3. Podobno kiedyś w noc świętojańską wróżono poprzez puszczanie wianków na wodę i była to jedna z polskich tradycji, czy tego typu zwyczaje były grzechem?

4. Czy w innych wiarach chrześcijańskich(i nie tylko) podobnie jak w wierze katolickiej są egzorcyści? Słyszałam, że egzorcystą może być tylko osoba duchowna. A na przykład w kościele anglikańskim duchownymi są także kobiety, czy wśród nich również występują egzorcyści(a raczej rgzorcystki)?

5. Czy nasze myśli zna tylko Pan Bóg czy też znają je również aniołowie, szatan i inne złe duchy? Czy to zostało jakoś udowodnione czy zapisane w Biblii?

6. Słyszałam kiedyś, że szatan został strącony z nieba za to, iż nie chciał służyć człowiekowi, ale nie wiem gdzie konkretnie została zapisana ta teza i skąd wogle o tym wiadomo?

Odpowiedź:

1. Odpowiadający ma dyplom ukończenia studiów teologicznych.

2. Wróżby andrzejkowe są zabawą. Jeśli tak są traktowane, nie ma w tym nic złego. Trzeba mieć jednak jasną świadomość, że nie wolno ich traktować na serio.

3. Odpowiadź byłaby analogiczna do sytuacji poprzedniej. Jeśli to zabawa, to nie grzech. Jeśli wierzy się we wróżby jest to grzechem nawet wtedy, gdy jest częścią polskiej tradycji...

4. Inne wyznania chrześcijańskie także znają praktykę egzorcyzmów czy modlitw o uwolnienie.

5. Nasze myśli zna tylko Bóg. Aniołowie czy szatan mogą je poznać, jeśli je wyjawimy. Tyle że są to osoby intelilgentne. Czasem sam wyraz twarzy człowieka bardzo wiele mówi o jego myślach...

6. Szatan sprzeciwił się Bogu. A czy miało to związek z Bożym pomysłem, by aniołowie służyli także człowiekowi trudno powiedzieć. Teza taka zawarta jest w apokryfach, kóre jednak nie moga być miarodajnym źródlem naszej wiary.

J.