Adam 12.10.2006 21:19

KORAN: 2:161 Zaprawdę, nad tymi, którzy nie uwierzyli i umarli, będąc niewiernymi - nad nimi przekleństwo Boga, aniołów i ludzi, wszystkich razem!
2:191 I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili - Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. - I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! - Taka jest odpłata niewiernym!
2:216 Przepisana wam jest walka, chociaż jest wam nienawistna. Być może, czujecie wstręt do jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra. Być może, kochacie jakąś rzecz, choć jest dla was zła. Bóg wie, ale wy nie wiecie!"

idt. itp. Jak możemy prowadzić z Nimi dialog, jeżeli Oni chcą Nas zabić/zmusić do przejścia na islam?

Odpowiedź:

O ile odpowiadającemu wiadomo Koran nie jest w swoich ocenach "niewiernych" jednoznaczny. Chrześcijanie i żydzi są traktowani jako "lud Księgi" (Biblii) i przez to traktowani łagodniej. A w dialogu właśnie o to chodzi, by się nawzajem poznać, nauczyć się pokojowego współistnienia, wspólnej troski o dobro a pozbyć nastawienia na konfrontację. Co nie wyklucza oczywiście działalności misyjnej. Ale dokonywanej w pokoju, nie w duchu walki...

J.