Saherb 08.10.2006 15:30

Czy obchodzenie wieczerzy wigilijnej i paschalnej jest obowiązkowe?

Odpowiedź:

Nie. To tylko dobry zwyczaj...

J.