Tomasz R. 02.10.2006 04:21

Jeśli Bóg stworzył świat i jest to nawet określone w czasie to co było
przed stworzeniem świata? Bóg jest nieskończony,w ięc czy przed
stworzeniem swiata istniał w jakiejś innej czasoprzestrzeni?

Odpowiedź:

Bóg jest duchem. Nie jest ograniczony ani materią, ani czasem, ani przestrzenią. A na pytanie co było przed powstaniem materii przestrzeni i czasu trudno cokolwiek sensownego powiedzieć. Po prostu tego nie wiemy. Naukowcy badajacy początki świata nie są w swoich pomysłach zgodni. Jedni twierdzą, że przed Wielkim Wybuchem nie było nic (choć trudno "nic" sobie wyobrazić), inni że był inny świat, bo wszechświat ciągle nowo powstaje i ulega zniszczeniu. Tyle że trudno uznać, jakoby świat nigdy nie mia początku...

J.