jarek 26.08.2006 19:56

Co to znaczy "Złożyć Bogu ofiarę uwielbienia" z psalmu 50

Odpowiedź:

Jest taki zwrot w Psalmie 50? W wierszu 14 jest mowa o ofierze dziękczynnej...

O ofiarach składanych Bogu jako dziękczynienie możesz przeczytać w Księdze Kapłańskiej 7, 11-21. To do tego zwyczaju nawiązuje psalmista. Dziś ofiar tego rodzaju nie składamy. Warto jednak myśleć o innych, duchowych ofiarach...

J.