111111 16.08.2006 11:15

1. "Potem nastanie koniec, gdy [Syn] odda władzę królewską Bogu Ojcu" (I List do Koryntian, 15:24) - to Bóg Ojciec teraz nie ma władzy królewskiej czy jak???
2. Czy mogę modlić się do swoich zmarłych bliskich, a jeśli nie to dlaczego?
3. Czy ST wspomina o Trzech Osobach Boskich?
4. Jaka jest możliwość, że pojawi się jeszcze jakiś prorok, który doda jeszcze swoją księgę do Biblii?
5. Wg Mt 28:19 należy chrzcić w Imię Ojca, i Syna i Ducha Św. Tymczasem Dz 2:38; 8;16; 10:48; 19:5; 22:15 mówią, aby chrzcić w Imię Jezusa. O co chodzi?
6. Z jakiego języka pochodzi słowo "messiah" a z jakiego "christos" i co oznaczają?

Odpowiedź:

1. Z tekstu wynika, że póki co władza jest w rękach Syna. Proszę jednak nie zapominać, że Bóg jest jeden (choć w trzech Osobach) i teologią mówi o tzw. trynitarnym działaniu zbawczym...

2. Modlić do... Do świętych nie tyle się modlimy, co prosimy ich o wstawiennictwo. Możesz prosić swoich bliskich zmarłych o taką pomoc, ale skąd masz pewność, że są w niebie? Albo - co jeszcze gorsze - że swoich modlitw nie kierujesz tym sposobem do osób potępionych?

3. Prawda o Trójcy jest prawdą Nowego Testamentu. Niektórzy niejasną zapowiedź Trójcy widzą w liczbie mnogiej, w jakiej Bóg zwraca się do siebie samego w tekście o stworzeniu świata w Księdze Rodzaju...

4. Nie. Objawienie przyniesione przez Jezusa było już ostatecznym. Nic nowego już nie będzie do tego dodane. Tak zwane objawienia prywatne (w które zresztą nie trzeba wierzyć) nie są dodatkiem, a jedynie wyjaśniają jakieś prawdy w konkretnym historycznym momencie...

5. Mateusz podaje uroczystą formułę chrztu. Autor Dziejów Apostolskich mówi o chrzcie w sposób skrótowy. Zwrot "w imię Jezusa" zastosowany jest zapewne dla odróżnienia od innych rodzajów chrztów, np. chrztu Janowego...

6. Słowo "Mesjasz" pochodzi z hebrajskiego a "Christos" z greki. Oba znaczą tyle co Namaszczony, Pomazaniec. Dla wyjaśnienia: w Starym Testamencie wybrani, np. królowie, byli namaszczani. Była to właśnie oznaką ich wybrania...

J.