Poszukiwacz prawdy 03.08.2006 10:35

Czy Bóg na pewno jest nieomylny, wszechwiedzący i wie co robi?


Rdz 1: (31) A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.

Rdz 6: (6) żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. (7) Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem.


Poszukiwacz prawdy

Odpowiedź:

To jedno z tych pytań, w którym ktoś próbuje obarczyć Boga odpowiedzialnością za zło...

Bóg wie co robi. Stworzył człowieka dobrym. Stworzył go jednocześnie jako istotę wolną, więc zdolną do powiedzenia Bogu "nie", do popełnienia zła. To właśnie odróżnia człowieka od zwierząt, które nie mogą popełnić grzechu. Bóg chciał, aby kochał go ktoś, kto wcale nie musi tego robić i który jest świadomy, że kocha. Stworzył, choć na pewno wiedział, że człowiek popełni grzech. A ten grzech Go boli... Stąd ów obrazowo przedstawiony przez autora natchnionego żal Boga, próbującego jakoś przywrócić porządek w świecie...

Odpowiadajacemu wydaje się, że dla człowieka stworzenie go jako istoty rozumnej i wolnej jest wielkim przywilejem. I chyba zacznie każdego dnia dziękować Bogu, że nie jest krową...

J.