02.08.2006 19:21

Czy papież może popaść w herezję? W świetle dogmatu o nieomylności to chyba niemożliwe?

Odpowiedź:

To problem czysto teoretyczny. Nie ma powodu by tego typu hipotetyczne sytuacje rozpatrywać. Bo przecież papież korzystając ze swego przywileju nie robi tego w oderwaniu od tradycji Kościoła...

J.
Nie znaleziono dokumentów.