a. 25.07.2006 13:10

Ga 3, 6 "Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie." Czy w Chrystusie kobiety dla Boga też są synami? czy raczej św Paweł nie ma tu na myśli kobiet?

Odpowiedź:

Parę wierszy dalej św. Paweł napisał (Ga 3, 28) "Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie".

Odpowiedź narzuca się sama...

J.